Stroomband verbod

STROOMBAND VERBOD

stroomband verbod | shock collar

De stroomband is verboden vanaf 1 januari 2022

Het gebruik van de stroomband voor de opvoeding van honden is vanaf 1 januari 2022 verboden. Na het verbod op de prikband per juli 2018, mag ook de dieronvriendelijke stroomhalsband niet meer gebruikt worden. De banden met stroomstoten of elektromagnetische signalen worden gebruikt om ongewenst gedrag van honden af te leren, zoals opspringen of blaffen. Ook wordt nog steeds stroomstootapparatuur ingezet bij het trainen van honden voor bepaalde sporten zoals de jacht en voor trainen van politiehonden. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat honden hierdoor pijn of letsel kunnen ervaren; een ernstige inbreuk dus op het welzijn van het dier!

Let op, ook het dragen van de halsband met ontvangstapparatuur is strafbaar, ook al gebruik je de stroomband niet of is deze onklaar gemaakt.

Stroomband veroorzaakt onnodig pijn

Minister Schouten: “Het gebruik van stroombanden veroorzaakt onnodige pijn bij honden. Nu blijkt dat het dierenwelzijn in het geding komt, kies ik ervoor om de banden te verbieden. Als houder van een huisdier ben je verantwoordelijk om het dier goed te verzorgen. Daar hoort ook een goede opvoeding – zonder gebruik van een stroomband – bij”.

Het gebruik van stroombanden bij honden is op dit moment toegestaan onder de voorwaarde dat het dierenwelzijn niet wordt aangetast. Uit onderzoek blijkt echter dat niet aan deze voorwaarde kan worden voldaan. Ook kan niet worden bewezen dat het gebruik van stroombanden leidt tot betere gedragsveranderingen dan andere minder ingrijpende methoden. Daarom heeft de minister besloten het gebruik van de stroomband helemaal te verbieden.

Uitzonderingen

Er zijn een paar uitzonderingen in het Besluit houders van dieren opgenomen. Zo blijft het gebruik toegestaan bij “het beroepsmatig verrichten van diergeneeskundige handelingen” en bij “het gebruik van elektrische afrastering”. Met name politie en marechaussee mogen er bij de uitvoering van hun taken en/of training voorlopig nog gebruik van maken. Het is verder de bedoeling dat ze het gebruik afbouwen en op zoek gaan naar andere, diervriendelijkere trainingsmethoden.

HONDERWIJS trainingsmethode

De methode die Honderwijs gebruikt in de hondentraining is positief, gebaseerd op beloning. In de gedragstherapie wordt in het integrale behandelplan ook een enkele keer gebruik gemaakt van correctie om gedrag bij te kunnen sturen. Corrigeren kan op vele manieren. Zo is een time-out in de bench bij overmatig bijtgedrag al een correctie voor een pup (sociale deprivatie). Ook het wegstoppen van de bal zodra je hond gaat blaffen als je de bal in je hand vasthoudt, voelt als een correctie. (Hij wil immers dat je hem gaat gooien!) Bij de keuze van het bijsturen van gedrag wordt er altijd rekening gehouden met het dierenwelzijn. Gedragstherapeuten Janette Haring en Sonja Vrolijk zijn aangesloten bij de NVGH (Nederlandse Vereniging voor Gedragstherapeuten voor Honden) en werken volgens de beroepscode van deze branchevereniging.

Kom je ook trainen bij HONDERWIJS? We verwelkomen je graag met je hond op onze hondenschool.

foto: thekennelclub.org.uk