Algemene voorwaarden van hondenschool HONDERWIJS, centrum voor hond en gezin, gevestigd te Oegstgeest en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27352890.

Inschrijving

 • U kunt zich inschrijven via inschrijfformulier op de website www.honderwijs.com. Na inschrijving bent u ‘cursist’ van hondenschool Honderwijs.
 • Cursist ontvangt na invullen en opsturen van het inschrijfformulier op de website van Honderwijs, een e-mail van ontvangst.
 • Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de hondenschool heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.
 • Inschrijving verplicht tot betaling.
 • Het cursusgeld dient uiterlijk één week voor aanvang van de eerste les overgemaakt te zijn op het bankrekeningnummer NL88 KNAB 0255 3935 98 van de Knab bank t.n.v. Honderwijs onder vermelding van de naam van de hond.
 • LET OP! Deelname aan de cursus waarvoor u zich hebt ingeschreven is pas dan definitief wanneer het cursusbedrag op het bankrekeningnummer van Honderwijs is bijgeschreven.
 • Restitutie van het cursusgeld bij tussentijdse beëindiging van een cursus is niet mogelijk.

In aanmerking komen voor cursus

 • De hondenschool bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus of cursusdag uit het aanbod van de hondenschool.
 • Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoudt de hondenschool het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus.
 • Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.
 • De hondenschool bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt voor de gezondheid van de andere deelnemers.
 • De cursist komt pas in aanmerking voor de cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen.
 • Vooraf of bij aanvang van de cursus kan de hondenschool vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus.
 • Door de cursist meegebrachte bezoekers zijn welkom op de door de hondenschool aangewezen plek.

Cursus

 • Zorg er voor dat u op tijd aanwezig bent voor de les.
 • Bij verhindering graag 24 uur van tevoren doch uiterlijk vóór 8 uur ’s ochtends  op de cursusdag afzeggen, mondeling (persoonlijk of per telefoon), per e-mail of whats-app.
 • U schrijft in voor een cursus en niet voor het aantal lessen, tenzij anders is overeengekomen. De gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald of gerestitueerd.
 • Tijdens de cursus werkt de hond met één geleider, alleen in overleg mag hiervan worden afgeweken. Natuurlijk mag er wel iemand komen kijken.
 • De hond dient voor aanvang van de les goed uitgelaten te zijn. Indien de hond zich tijdens de les ontlast dient de cursist dit op te ruimen.
 • De hond dient minimaal 1½ uur voor aanvang van de les gegeten te hebben.
 • Daar wij werken met dieren en mensen geven wij geen 100% garantie op het resultaat, een goed resultaat is ook afhankelijk van uw eigen inzet, niet alleen tijdens de cursus.
 • Indien door ziekte en /of overmacht van de instructeur de lessen uitvallen, worden deze automatisch verschoven.

 Terrein

 • U dient er voor te zorgen dat u geen overlast in de buurt veroorzaakt.
 • U dient de auto te parkeren op de door ons aangewezen plekken.
 • Alle honden dienen aangelijnd te zijn op het terrein, tenzij anders aangegeven door de instructeur.
 • Ook dient de ontlasting van uw hond te allen tijde opgeruimd te worden. Neem hiervoor plastic zakjes mee. De zakjes kunnen in de daarvoor bestemde afvalbak gegooid worden.

 Tijdens de les

 • De hond heeft een niet-slippende halsband om met daaraan een vaste lijn van 1,60m-1,80m.
 • Neem voldoende beloningssnoepjes mee voor uw hond. Bij voorkeur zacht, klein en heel aantrekkelijk.
 • Neem een leuk speeltje mee voor uw hond (niet piepend). Het speeltje moet zowel voor de hond als voor u goed vast te houden zijn.
 • Bij de puppyles is het raadzaam een kleedje mee te nemen waarop uw hond tussen de oefeningen, kan liggen.
 • Volg de aanwijzingen van de instructeur goed op en hinder uw mede-cursisten niet.

 Zieke/loopse honden

 • Zieke of kreupele honden worden niet toegelaten op het trainingsveld. Loopse teven zijn welkom, mits van tevoren gemeld.
 • Indien er geen overeenstemming bestaat tussen Honderwijs en cursist betreffende de lichamelijke gezondheid van de hond, dan dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met een dierenarts en een verklaring te overleggen.

 Veiligheid

 • Veiligheid van de honden en de cursisten staat voorop. Let er dus op dat de honden een goed passende halsband hebben en een riem met een deugdelijke musketon. Bij twijfel kunt u advies vragen aan een van onze instructeurs. Laat de honden niet zomaar bij elkaar in de buurt snuffelen aan de riem, bewaar afstand.
 • Denk ook aan uw eigen veiligheid door goede schoenen te dragen en makkelijke zittende kleding. Bent u fysiek niet in staat om een oefening uit te voeren, overleg even met de instructeur over een alternatief.
 • In principe gaan de lessen altijd door. Alleen bij extreme weersomstandigheden of onweer zullen de lessen aangepast of verzet worden.

 Aansprakelijkheid

 • Honderwijs is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan u, aan uw eigendommen, aan uw hond of aan derden toegebracht. Ook kan Honderwijs niet aansprakelijk gesteld worden voor vermiste of beschadigde eigendommen tijdens of na de cursus of tijdens andere activiteit georganiseerd door Honderwijs.
 • Het is verplicht dat eventuele schade door de hond veroorzaakt wordt gedekt door een geldige WA verzekering. Cursisten zijn verantwoordelijk voor hun eigen hond en voor de door hen gebruikte materialen.
 • Alle aansprakelijkheid is te allen tijden beperkt tot vergoeding van de door de dierenarts in rekening gebrachte kosten of tot de vergoeding van ten hoogste eenmaal het cursusgeld.
 • Bij onherstelbare schade of verloren gaan van het dier is de hondenschool en hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde, met een maximum van 500 euro, van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.
 • Mensen die meekomen met een cursist vallen onder diens verantwoording en dienen zich aan onze regels te houden.
 • U bent te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade die u en uw hond kunnen veroorzaken, voor, tijdens of na de cursus of tijdens andere activiteiten georganiseerd door Honderwijs. Deelname aan een cursus is geheel voor eigen risico.
 • Neem op de eerste les het paspoort van uw hond mee. Uw hond mag alleen deelnemen aan de cursus als hij de entingen heeft gehad die voor de leeftijd gelden inclusief besmettelijke kennelhoest en deze moeten tijdig zijn herhaald, uitgevoerd door een erkende dierenarts. Bij de losse Welpenlessen wordt de hond individueel getraind buiten de groep, zodat ook pups die nog geen 2e enting gehad hebben kunnen starten met de training.
 • Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.
 • De hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de cursist gewenste resultaten.

Copyright

Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.