• Tijdstip in overleg
  • Locatie in overleg
  • Lessen in overleg met de trainer

HONDERWIJS - hulphondentrainingUw eigen (hulp)hond trainen en opleiden
Heeft u een lichamelijke of psychische beperking (ASS) dan kunt u uw eigen hond ook speciale vaardigheden aanleren die voor u in het dagelijks leven waardevol zijn en uw zelfstandigheid kunnen vergroten. Uiteraard uitgaande van de mogelijkheden van de hond. U traint met uw eigen hond die ook tijdens de training uw eigendom blijft. U bent dus zelf verantwoordelijk voor de verzorging en het welzijn van uw hond. Naast de speciale vaardigheden kunnen uiteraard ook de basisoefeningen als zit, af en hier komen aangeleerd worden.

HONDERWIJS - hulphondentrainingMaatwerk
Kan een hond daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het zelfstandig leven, wonen en werken met een beperking? En bent u goed gemotiveerd? Dan volgen we samen de benodigde stappen in deze team-training. Indien gewenst gaan we voor u ook op zoek naar een hond. Niet iedere hond is namelijk zomaar geschikt. We zoeken naar specifieke gedragskenmerken. Een hond moet sociaal zijn, stabiel en zonder angst. Gedragstesten en een medische keuring voor de nieuwe (of al aanwezige hond) bepalen uiteindelijk of de hond geschikt is voor zijn toekomstige taak. We stellen een trainingsplan op waarin uw wensen zoveel mogelijk worden meegenomen. Het trainingsplan is altijd maatwerk en afhankelijk van de mogelijkheden van het team.

Kinderen met autisme-spectrum stoornissenHONDERWIJS - hulphondentraining
Voor gezinnen met kinderen met een aan autisme verwante stoornis is er de mogelijkheid om samen met het kind een eigen hond te trainen. We betrekken het kind zoveel mogelijk bij de opvoeding en verzorging van uw hond waarbij het kind zoveel mogelijk zelf doet. Samen proberen we door inzet van de hond de sociale contacten van het kind te stimuleren. Ons doel: een vriendje voor het (honden)leven. De training wordt afgestemd op de mogelijkheden van het kind en het gezin en vinden plaats vanuit uw huis, in de eigen omgeving van het kind.

De hulphondentraining wordt verzorgd door Sonja Vrolijk van Dogtailz. Sonja is ook erkend trainer voor stichting Signaalhond waarbij ze mensen met een auditieve beperking begeleidt in het opleiden van hun eigen hulphond.


Inschrijven

Neem voor meer informatie over hulphondentraining of het trainen van een Signaalhond rechtstreeks contact op met Sonja via info@dogtailz.nl