• Voor honden vanaf circa 6 maanden en herplaatsers
  • Trainingslocatie in Wassenaar
  • 10 Lessen van 1 uur + 1 theorieles
  • Theorieles “Hondentaal”
  • Cursusboekje met alle oefeningen, downloaden met inlogcode
  • Kijk in de Agenda voor de cursusdata
  • Basis-1 cursus: € 140,00
  • Losse theorieles: € 20,00

Basis-1 cursus is geschikt voor pubers, herplaatsers of honden uit het buitenland. Voor de jonge honden worden de oefeningen die hij als pup heeft geleerd, verder uitgebouwd. Voor herplaatsers en asielhonden is deze cursus ideaal om de basis-gehoorzaamheid aan te leren. Voor beide een basis voor een goed baas-hond-contact. U leert in theorie en praktijk de stress-signalen te herkennen. Door consequent en duidelijk op te voeden krijgt u een fijne kameraad die zijn plaats kent in het gezin.

De lessen worden gegeven in groepen van maximaal 6 tot 8 honden. Van tevoren een keer meekijken vinden wij prima.  Stuur ons even een e-mail om te laten weten dat u komt. 

Na de lessen is er altijd tijd voor het stellen van vragen. Voor het oplossen van specifieke problemen wordt er individueel een afspraak gemaakt.