van HONDERWIJS, centrum voor hond en gezin, gevestigd te Oegstgeest en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27352890.

Inschrijving

 • U kunt zich inschrijven via de website www.honderwijs.com of via een toegezonden inschrijfformulier. Na inschrijving bent u ‘cursist’ van hondenschool Honderwijs.
 • Inschrijving verplicht tot betaling.
 • Het cursusgeld dient uiterlijk één week voor aanvang van de eerste les overgemaakt te zijn op het bankrekeningnummer NL88 KNAB 0255 3935 98 van de Knab bank t.n.v. HONDERWIJS onder vermelding van de naam van de hond .
 • Restitutie van het cursusgeld bij tussentijdse beëindiging van een cursus is niet mogelijk.

Aansprakelijkheid

 • Honderwijs is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan u, aan uw eigendommen, aan uw hond of aan derden toegebracht. Ook kan Honderwijs niet aansprakelijk gesteld worden voor vermiste of beschadigde eigendommen tijdens of na de cursus of tijdens andere activiteit georganiseerd door Honderwijs.
 • Het is verplicht dat eventuele schade door de hond veroorzaakt wordt gedekt door een geldige WA verzekering. Cursisten zijn verantwoordelijk voor hun eigen hond en voor de door hen gebruikte materialen.
 • Mensen die meekomen met een cursist vallen onder diens verantwoording en dienen zich aan onze regels te houden.
 • U bent te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade die u en uw hond kunnen veroorzaken, voor, tijdens of na de cursus of tijdens andere activiteiten georganiseerd door Honderwijs. Deelname aan een cursus is geheel voor eigen risico.
 • Neem op de eerste les het paspoort van uw hond mee. Uw hond mag alleen deelnemen aan de cursus als hij de entingen heeft gehad die voor de leeftijd gelden inclusief besmettelijke kennelhoest en deze moeten tijdig zijn herhaald, uitgevoerd door een erkende dierenarts. Bij de Welpencursus wordt de hond individueel getraind buiten de groep, zodat ook pups die nog geen 2e enting gehad hebben kunnen starten met de training.

Cursus 

 • Zorg er voor dat u op tijd aanwezig bent voor de les.
 • Bij verhindering graag 24 uur van tevoren afzeggen.
 • U schrijft in voor een cursus en niet voor het aantal lessen, tenzij anders is overeengekomen. De gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald of gerestitueerd.
 • Tijdens de cursus werkt de hond met één geleider, alleen in overleg mag hiervan worden afgeweken. Natuurlijk mag er wel iemand komen kijken.
 • Kinderen zijn welkom. Als ze jonger zijn dan 12 jaar mogen ze niet met de hond trainen. Voor kinderen in de leeftijd tussen 12 en 16 jaar is dit ter beoordeling van de trainer.
 • De hond dient voor aanvang van de les goed uitgelaten te zijn. Indien de hond zich tijdens de les ontlast dient de cursist dit op te ruimen.
 • De hond dient minimaal 1½ uur voor aanvang van de les gegeten te hebben.
 • Daar wij werken met dieren en mensen geven wij geen 100% garantie op het resultaat, een goed resultaat is ook afhankelijk van uw eigen inzet, niet alleen tijdens de cursus.
 • Indien door ziekte en /of overmacht van de instructeur de lessen uitvallen, zullen deze op een later tijdstip worden ingehaald.

Terrein

 • U dient er voor te zorgen dat u geen overlast in de buurt veroorzaakt.
 • U dient de auto te parkeren op de door ons aangewezen plekken.
 • Alle honden dienen aangelijnd te zijn op het terrein, tenzij anders aangegeven door de instructeur.
 • Ook dient de ontlasting van uw hond te allen tijde opgeruimd te worden. Neem hiervoor plastic zakjes mee. De zakjes kunnen in de daarvoor bestemde afvalbak gegooid worden.

Tijdens de les

 • De hond heeft een niet-slippende halsband om met daaraan een lijn van 1,60m-1,80m.
 • Neem voldoende beloningssnoepjes mee voor uw hond. Bij voorkeur zacht, klein en heel aantrekkelijk.
 • Neem een leuk speeltje mee voor uw hond (niet piepend). Het speeltje moet zowel voor de hond als voor u goed vast te houden zijn.
 • Bij de puppyles is het raadzaam een kleedje mee te nemen waarop uw hond tussendoor kan liggen.
 • Volg de aanwijzingen van de instructeur goed op en hinder uw medecursisten niet.

Zieke/loopse honden

 • Zieke of kreupele honden worden niet toegelaten op het trainingsveld. Loopse teven zijn welkom, mits van tevoren gemeld.
 • Indien er geen overeenstemming bestaat tussen Honderwijs en cursist betreffende de lichamelijke gezondheid van de hond, dan dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met een dierenarts en een verklaring te overleggen.

Veiligheid

 • Veiligheid van de honden en de cursisten staat voorop. Let er dus op dat de honden een goed passende halsband hebben en een riem met een deugdelijke musketon. Deze zijn op de hondenschool verkrijgbaar. Laat de honden niet zomaar bij elkaar in de buurt snuffelen aan de riem, bewaar afstand.
 • Denk ook aan uw eigen veiligheid door goede schoenen te dragen en makkelijke zittende kleding. Bent u fysiek niet in staat om een oefening uit te voeren, overleg even met de instructeur over een alternatief.
 • In principe gaan de lessen altijd door. Alleen bij extreme weersomstandigheden of onweer zullen de lessen aangepast of verzet worden.
Privacy – Europese Privacywetgeving (AVG) van kracht per 25 mei 2018
 • Honderwijs bewaart gegevens verstrekt bij inschrijving middels het inschrijfformulier in een beveiligde database, welke uitsluitend door de eigenaars van Honderwijs  ingezien en gewijzigd kan worden.
 • Er worden geen gegevens verstrekt aan derden mits daartoe toestemming is gegeven door de betreffende persoon.
 • Gegevens verstrekt bij inschrijving bij Honderwijs worden uitsluitend gebruikt voor een directe e-mail of een nieuwsbrief.
 • Gegevens opgeslagen bij Honderwijs worden voor onbepaalde tijd bewaard.
 • De cursist heeft recht op inzage / wijziging / verwijderen van de opgeslagen gegevens. Dit verzoek dient schriftelijk (per brief of per e-mail) ingediend te worden. Honderwijs verstrekt na verificatie van identificatiebewijs van cursist binnen de wettelijke termijn van 4 werkweken een overzicht van de opgeslagen gegevens.
 • Na verzoek tot verwijderen van gegevens worden deze per direct en definitief verwijderd.